Play framework – CSRF Protection

Hi. Bắt đầu post bài blog đầu tiên.

Cách đây cũng lâu mình mình định học ngôn ngữ lập trình Scala, đại loại nó là một ngôn ngữ lập trình hàm, khá khó hiểu, vì nó là một tư duy lập trình mới. Giống như mình vừa đang lập trình cấu trúc C chuyển sang lập trình hướng đối tượng Java. Đến giờ vẫn chưa hiểu rõ lập trình hàm gì luôn.  Nguyên nhân muốn học vì ông chuyên gia này bảo thế http://norvig.com/21-days.html và mình cũng thích học linh tinh. Sau đó thì đi tìm hiểu một số project web có sử dụng scala, và biết được có một web framework xây dựng dựa trên scala là play framework. Ngồi setup một hồi thì cũng dưng được ứng dụng web hello world. Sau đó thì ngồi đọc documentation. Theo quán tính thì mình chỉ chú ý nhiều đến phần security, cơ bản cũng không muốn đi tìm hiểu sâu framework, ngôn ngữ lập trình chưa thạo thì khó mà đi sâu được vào framework. Continue reading Play framework – CSRF Protection