Cuối năm

Khoảng thời gian này năm ngoài, mình đã xong đồ án tốt nghiệp, thật là thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì về học hành trong trường nữa, chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp thôi.
Ok, vậy giờ mình có thể học bất kì thứ mình mà mình thích. Mình đã nghĩ ra một list danh sách những thứ mà mình sẽ học:

1. Đầu tiên là hai khóa học crypto I,II trên coursera: https://www.coursera.org/learn/crypto,https://www.coursera.org/learn/crypto2
Mục tiêu là nắm rõ một cách hệ thống những khái niệm cơ bản về crypto
2. Học lại môn kiến trúc máy tính trên coursera (https://www.coursera.org/learn/comparch)
Môn này ngày xưa học hành à ới, chỉ nhớ lúc hết môn cả lớp có mỗi hai thằng là tìm hiểu kỹ bài tập lớn thầy giao. Mình thì nói được mấy câu về cái mạch cộng hai số nguyên. Thầy chán chả hỏi nữa.
3. Học lại môn hệ điều hành của standford http://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/cs140-winter16/index.php
Môn này được A vì đề thi giống mấy cái đề ôn, bài tập lớn thì thằng bạn cùng nhóm làm, mình phụ trách bài tập lớn môn khác. Nếu biết trước môn này quan trọng vậy, ngày xưa mình sẽ học thật kĩ.
4. Học lại môn trình biên dịch http://online.stanford.edu/course/compilers
Môn này ngày xưa mình làm được bài tập lớn gần nửa thì bỏ, lúc đó đi bắt đầu thực tập nửa ngày, mệt không làm được nữa. Thầy thì không bắt ép. Cuối kì, bọn nó mang bài tập lớn đi bảo vệ mình thấy chạnh lòng vãi.
5. Học tư tưởng lập trình hàm https://www.coursera.org/specializations/scala
6. Đọc tiếp một số quyến sách đang dang dở trong và chưa đọc trong này https://vnhacker.blogspot.com/2012/05/lam-toan-thong-tin-thi-hoc-gi.html
7. Chơi ctf thật nhiều về phần reverse sau khi đã học lại mấy môn core ở phía trên, rồi chuyển sang exploit sau.
8. Chọn một số opensource web về java để audit tìm lỗi (thực sự mình chỉ biết nhiều nhất là về lập trình java).

Heiz. Mình đã nghĩ về một lộ trình học tập như vậy. Tuy nhiên đến giờ mới hoàn thành được khóa crypto I. Môn kiến trúc máy tính thì bỏ giữa chừng vì quá khó nuốt. Thế mới thấy sinh viên nước ngoài học nặng và sâu như nào. Mình học qua một lần rồi mà còn khó. Mấy quyển sách thì vẫn dang dở. CTF thì không còn hứng thú để chơi, thời gian chuyển sang tìm bug bounty còn hơn, nhưng mà tìm bug mãi mà không được thì sẽ chán, kiến thức thì không tăng lên nhiều. Khi đi làm, rất dễ bị cuốn vào công việc, sự cố, … Mỗi buổi tối nếu đi làm về muộn, ngồi lướt facebook, xem youtube, đọc tin tức một lúc rồi đi ngủ là vừa, không thể còn khái niệm cày cuốc thâu đêm triền miên như trước nữa.
Mình note lại bài này để nhắc nhở bản thân, cũng như thử xem một năm nữa trôi qua, mình sẽ học thêm được những gì. Chỉ sợ nhất, một năm trôi qua mà mình chỉ đứng yên tại chỗ.